המייסדים

למרות שהאוניברסיטה העברית בירושלים, נפתחה בשנת 1925, המחלקה לגיאוגרפיה הוקמה בה רק בשנת 1949

כראשי האוניברסיטה מגייסים למשימה את ד״ר דוד עמירן, שעלה לארץ ב 1935, שצירף אליו

את עמיתו ד״ר יצחק שטנר.

שניהם יכולים להחשב כמייסדי הגיאוגרפיה באקדמיה בארץ. כל אחד מהם פנה

לתחומי מחקר שונים. שניהם חלקו את אותה פילוסופיה מקצועית שהביאו אותה לארץ מגרמניה

ובכך הטביעו את חותמה על הכשרת דורות הגיאוגרפים הבאים שחונכו בארץ.

מודעות פרסומת